Pravilnik FACEBOOK nagradne igre

1226
 1. člen: Organizator Organizator nagradne igre je MB media., Prežihova ulica 5, 3310 Žalec.
 2. člen: Namen nagradne igre Organizator objavlja nagradno igro v reklamne namene obiskovalcev Facebook strani https://www.facebook.com/revijakuzek
 3. člen: Trajanje in potek nagradne igre Nagradna igra poteka od torka, 18. aprila 2017 do nedelje, 23. aprila 2017, na Facebook strani Kužek https://www.facebook.com/revijakuzek . Kandidati imajo možnost za sodelovanje v nagradni igri od 18. 04. 2017 do 23. 04. 2017 do 18. ure. Nagradna igra se zaključi z razglasitvijo nagrajenca v ponedeljek, 24. 04. 2017, ob 12. uri na spletnem mestu https://www.facebook.com/revijakuzek
 4. člen: Udeleženec nagradne igre Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki v primeru izžrebanosti objavljeni na Facebook strani Kužek, ter da bo ob pozivu organizatorja posredoval podatke, potrebne za prevzem nagrade.

Uporabniki, ki odgovorijo na nagradno vprašanje in delijo objavo sodelujejo v nagradnem žrebanju. Kršitelje bomo diskvalificirali. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

 1. člen: Nagrada V nagradnem skladu je pet nagrad – vsaka nagrada je sestavljena iz 2x vstopnica za film Pasji smisel življenja
 2. člen: Razglasitev nagrajenca Nagrajenec bo po končanem žrebanju, ki bo v ponedeljek, 24. 04. 2017, ob 12. uri objavljen na spletnem mestu https://www.facebook.com/revijakuzek. Nagrajenec se mora na obvestilo o nagradi odzvati in organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime in priimek. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
 3. člen: Prijava nagrade davčnemu organu Ker vrednost podeljene nagrade ne presega 42 €, nagrajenec ni dolžan posredovati svoje davčne številke. Nagrade ni potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

      – se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

      – nihče ne sodeluje

      – se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre

 1. člen: Žrebanje Žrebanje nagrajenca bo potekalo na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije, ki jo sestavlja Žan Nekrep.
 2. člen: Sprememba pravil Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.
 3. člen: Obvezujoča pravila Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu www.kuzek.si . Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.
 4. člen: Mladoletnost nagrajenca V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od

 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.