Pravno obvestilo

Splošni pogoji uporabe

Nahajate se na spletnem mestu kuzek.si (v nadaljevanju spletni portal), ki je last podjetja MB MEDIA. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Splošni pogoji uporabe se nanašajo na medije podjetja MB MEDIA (spletno stran kuzek.si in vse ostale medije npr. knjige, Kužkov koledar v okviru podjetja MB MEDIA.)

S tem ko ste vstopili vanjo in uporabljate spletno stran kuzek.si (v nadaljevanju »spletni portal«), prav tako pa tudi s prijavo in registracijo na strani Kužka, se šteje, da ste vi (v nadaljevanju uporabnik) seznanjeni s temi splošnimi pogoji uporabe in da jih v celoti sprejemate.

MB MEDIA si pridržuje pravico, da brez obvestila spremeni te splošne pogoje uporabe. Uporabnik se zavezuje, da bo občasno na spletnem portalu preverjal, ali so se splošni pogoji spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi splošnimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati uporabljati spletni portal.

Vsebina splošnih pogojev uporabe tako predstavlja veljaven in zavezujoč sporazum med uporabnikom in podjetjem MB MEDIA. Vsak uporabnik se tako zavezuje, da bo v celoti spoštoval te splošne pogoje uporabe. Če se uporabnik s temi splošnimi pogoji uporabe ne strinja, mora takoj prenehati z uporabo spletnega portala.

Oglasi na spletni strani Kužek

So v celoti last oglaševalcev in ne izražajo našega stališča.

Uporaba spletnega portala

Uporabnik se zavezuje, da pri uporabi spletnega portala ne bo uporabljal besed ali besednih zvez ali objavljal vsebin, ki bi bile žaljive, bi lahko škodovale časti ali dobremu imenu, ali ki bi pozivale h kakršnikoli obliki sovraštva, razdora ali nestrpnosti, ki bi spodbujale k drugi neenakopravnosti ali bi predstavljale grožnjo. Uporabnik se prav tako zavezuje, da ne bo spletnega portala uporabljal v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.

Uporabnik lahko registracijo na spletni portal in prijavo izvede le za samega sebe. Uporabnik se zavezuje, da bo ob registraciji posredoval prave podatke in da ne bo opravil registracije ali prijave v imenu tretje osebe brez njenega izrecnega pooblastila.

S sprejemom teh splošnih pogojev se uporabnik strinja, da ima MB MEDIA pravico do urejanja, zaklepanja ali brisanja vsebin, za katere meni, da so neprimerne.

Uporabnik se zaveda, da bodo njegove trditve in komentarji na spletni strani predmet kritike in komentarjev drugih uporabnikov, zato se odpoveduje zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper MB MEDIA, med drugim vključno z nepremoženjsko škodo (na primer za duševne bolečine). Uporabnik se prav tako odpoveduje morebitnim zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper MB MEDIA, iz naslova razžalitve.

Naročilo na novice preko elektronske pošte

Vsak uporabnik, ki prejema novice preko elektronske pošte se ob prijavi na novice strinja, da občasno prejme reklamno sporočilo naših pokroviteljev na svoj elektronski naslov.

Uporabnik se lahko odjavi od prejemanja novic na elektronsko pošto s klikom na link “Odjava”, ki se nahaja pod vsebino elektronske pošte, ki smo vam jo poslali.

Varstvo vaših podatkov

Uporabnik družbi MB MEDIA v smislu varstva osebnih podatkov izrecno dovoljuje, da pridobljene uporabnikove osebne podatke uporabi in obdeluje za lastne potrebe ter mu po svoji presoji pošilja obvestila v zvezi s svojo dejavnostjo. MB MEDIA od uporabnikov zbira osebne podatke za lastno uporabo za namene trženja in pošiljanja obvestil. Zbranih osebnih podatkov družba MB MEDIA ne bo posredovala osebam zunaj podjetja, razen v kolikor pridobi vnaprejšnjo pisno privolitev posameznika, ali v kolikor to zahteva zakon. Uporabnik ima v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, “ZVOP-1)” pravico do vpogleda v katalog zbirke osebnih podatkov, do vpogleda v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter pravico do njihovega prepisovanja ali kopiranja (30. člen ZVOP-1). Uporabnik ima pravico zahtevati, da družba MB MEDIA dopolni, popravi, blokira ali izbriše osebne podatke, ki se nanašajo nanj in za katere dokaže, da so nepopolni, netočni ali neažurni, ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom (32. člen ZVOP-1). Uporabnik lahko navedene pravice uveljavi tako, da pošlje zahtevo na spletni portal za objavljeni e-mail, ali pisno na MB MEDIA, Prežihova ulica 5, 3310 Žalec.

V primeru, če bodo uporabnikovi podatki kadarkoli uporabljeni za namen neposrednega trženja, bo uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drugi dogovorjeni način zahteval, da MB MEDIA trajno ali začasno preneha uporabljati uporabnikove osebne podatke za ta namen.

MB MEDIA se zavezuje, da bo spoštoval zasebnost uporabnikov in njihovih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez privolitve uporabnika. Uporabnik soglaša, da lahko MB MEDIA njegove podatke uporablja za potrebe lastne analize, s čimer se uporabnik izrecno strinja. Uporabnik ni dolžan razkriti svoje identitete, razen če se sam odloči za to. MB MEDIA se zavezuje k maksimalni skrbi za zasebnost vseh podatkov, kljub temu pa opozarja, da so zlorabe možne. Osebne podatke uporabnikov bo MB MEDIA varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Več o naši politiki zasebnosti in varovanju osebnih podatkov na spletni strani si lahko preberete tukaj.

Podaljšanje naročnine na spletni dostop

Naročnina se po poteku avtomatsko obnovi. To velja tudi za naročila preko spletne strani, kjer se ponujajo popusti na naročnino (1nadan, Kolektiva, Kuponko, ipd.). Naročnina velja do vašega preklica. Odjavo od letne naročnine lahko izvedete kadarkoli preko telefonske številke 031 656 015, elektronsko ali pisno na naslov MB MEDIA, Prežihova ulica 5, 3310 Žalec.

Uporaba »piškotkov«

Spletni portal si pridržuje pravico, da uporablja piškotke (cookies). To so datoteke, ki se shranjujejo v računalniku uporabnika ter med drugim omogočajo prepoznavo uporabnika ob ponovnem obisku spletne strani.

Več o delovanju piškotkov na naši spletni strani si lahko preberete tukaj.

Avtorske pravice

Spletni portal je bil ustvarjen za družbo MB MEDIA. Ta spletni portal je intelektualna lastnina družbe MB MEDIA. Spletni portal in vsak element, ki ga sestavlja, tako vsebina kot storitve, objavljene na spletnem portalu, so last podjetja MB MEDIA. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, ki so na voljo na spletnem portalu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami in so predmet pravic intelektualne lastnine. Uporabnik ima zgolj pravico dostopanja do spletnega portala. Z dostopom do spletnega portala se uporabniku dovoli, da lahko omejeno, neizključno in le za zasebne namene uporablja vsebino spletnega portala pod pogoji iz teh splošnih pogojev uporabe. Uporabnik ima tako pravico do prikazovanja vsebine in uporabe storitev spletnega portala zgolj na enem računalniku sočasno. Uporabniki lahko prav tako za lastno uporabo, omejeno in zgolj na enem računalniku uporabljajo vsebine, ki so jih kupili prek servisa MB MEDIA. Vsako drugo reproduciranje ali druga uporaba kateregakoli elementa na spletnem portalu ali za katerikoli drug namen, vključno s komercialno uporabo ali za tretje osebe, sta prepovedana brez vnaprejšnjega pisnega soglasja podjetja MB MEDIA.

Posredovanje avtorskih del uporabnikov, npr. slik kužkov

Vsak uporabnik, ki družbi MB MEDIA v objavo posreduje avtorska dela (na primer slike kužkov, fotografije, besedila, video posnetke kužkov, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela) ali predmete sorodnih pravic ali njihove primerke, izrecno zagotavlja, da gre za njegova lastna in izvirna avtorska dela in da je imetnik vseh avtorskih in sorodnih pravic na navedenih avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih ter da ni kakršnihkoli pravnih ali dejanskih ovir za prenos materialnih avtorskih in sorodnih pravic na navedenih avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih na MB MEDIA. Uporabnik, ki podjetju MMB MEDIA posreduje vsebine, se strinja, da s tem, ko vsebine posreduje, na MB MEDIA prenaša vse svoje materialne avtorske in sorodne pravice, med drugim vključno z vsakršno pravico uporabe v telesni obliki (reproduciranje), uporabe v netelesni obliki (javno izvajanje, javno prenašanje, javno predvajanje s fonogrami in videogrami, javno prikazovanje, radiodifuzno oddajanje, radiodifuzna retransmisija, dajanje na voljo javnosti), uporabe v spremenjeni obliki (predelava, avdiovizualna predelava), uporabe primerkov avtorskega dela (distribuiranje, dajanje v najem), pravice izvajalcev, pravice proizvajalcev fonogramov, pravice filmskih producentov in druge pravice.

Uporabnik prav tako zagotavlja, da s posredovanjem navedenih avtorskih del, predmetov sorodnih pravic in/ali primerkov in njihovo uporabo s strani podjetja MB MEDIA niso kršene kakršnekoli pravice intelektualne lastnine ali veljavni predpisi.

MB MEDIA ima tako med drugim pravico navedena avtorska dela, predmete sorodnih pravic, primerke uporabljati in dati na voljo javnosti in priobčiti v javnosti v vseh oblikah, tako elektronskih kot tiskanih. Uporabnik na avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih prenaša materialne avtorske in sorodne pravice v celoti, geografsko in časovno neomejeno, kar vključuje med drugim tudi pravico objave na vseh nosilcih vsebin in za kakršenkoli namen, izključno na MB MEDIA. Vse pravice uporabnik prenaša neodplačno. Uporabnik obdrži na delu moralne avtorske in sorodne pravice. V skladu z 18. členom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, ZASP) mora avtor slike, če želi, da je pri objavi dela naveden kot njegov avtor, to posebej, pisno in izrecno zahtevati od MB MEDIA.

Uporabnik prav tako zagotavlja, da lahko MB MEDIA, navedena posredovana avtorska dela, predmete sorodnih pravic in primerke prosto uporablja in materialne avtorske in sorodne pravice po lastni presoji prenaša naprej. MB MEDIA ni odgovoren za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami.

S sprejemom teh splošnih pogojev uporabe uporabnik, ki družbi MB MEDIA posreduje avtorska dela ali predmete sorodnih pravic ali primerke, dovoljuje družbi MB MEDIA med drugim tudi izrecno: javno priobčitev vseh posredovanih vsebin v vseh medijih in spletnih medijih družbe MB MEDIA ali s pomočjo drugih nosilcev vsebin, predvsem pa neomejeno dajanje na voljo javnosti in reproduciranje in trajno fiksacijo del v vseh oblikah in nadaljnje razširjanje vsebin (distribuiranje) in pravico dajanja v najem.

Uporabnik se v primeru objave fotografije ali vsebine odpoveduje vsem zahtevkom, ki bi sledili iz uporabe fotografije in/ali posnetka v skladu s temi splošnimi pogoji uporabe.

Za nespoštovanje navedenih določil nosi uporabnik polno odškodninsko odgovornost do družbe MB MEDIA, drugih uporabnikov in tretjih oseb, prav tako pa tudi morebitno kazensko odgovornost. Uporabnik, ki družbi MB MEDIA posreduje vsebine, jamči in odškodninsko odgovarja, da na MB MEDIA, zakonito prenaša vse pravice, dogovorjene v teh splošnih pogojih uporabe, in da sme MB MEDIA v skladu s splošnimi pogoji uporabe izvrševati svoje pravice, ne da bi s tem protipravno posegel v pravice ali interese tretjih oseb. Uporabnik tudi zagotavlja, da MB MEDIA ne bo deležen nikakršnih zahtevkov v zvezi s katerokoli pravico, ki bi bila morda lahko kršena ob uporabi vsebin v skladu s temi splošnimi pogoji uporabe. Uporabnik tudi civilnopravno jamči v primeru, če pride do uveljavljanja pravic zoper MB MEDIA in druge uporabnike ali nosilce pravic, in je dolžan povrniti v takem primeru v celotnem obsegu škodo, vključno z odvetniškimi stroški ter vsemi drugimi stroški in kaznimi. Uporabnik je v primeru uveljavljanja pravic tretjih oseb na poslanih vsebinah zoper MB MEDIA in druge uporabnike ali nosilce pravic zavezan tudi na lastne stroške vstopiti v vse spore in postopke, ki se začnejo in vodijo na tej podlagi zoper MB MEDIA in/ali druge zakonite uporabnike in/ali nosilce pravic na poslanih vsebinah in jih voditi in poskrbeti za zaščito interesov družbe MB MEDIA in drugih zakonitih uporabnikov in nosilcev pravic.

Za vsebino objave je v celoti in izključno odgovoren uporabnik, ki družbi MB MEDIA, posreduje vsebine (resničnost navedb, uporaba avtorskih del in predmetov sorodnih pravic, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno).

Pisma bralcev

Pisma bralcev objavimo le pod pogojem, da niso zlonamerna in žaljiva, za resničnost trditev v njih pa avtorji odgovarjajo sami.

Uporaba plačljivih vsebin

Določen del vsebin na spletnem portalu kuzek.si je plačljiv in na voljo s spletnim dostopom. Na mestu, kjer so objavljene plačljive vsebine, so objavljena tudi podrobnejša navodila za uporabo.

Informacije in podatki na spletnem portalu

MB MEDIA ne jamči za točnost, natančnost ali izčrpnost podatkov, navedenih na spletnem portalu, in zato nikakor ne odgovarja za kakršnokoli netočnost, nenatančnost ali opustitev pri podatkih, ki so na voljo na spletnem portalu, in za kakršnokoli morebitno škodo. Do največje mere, ki jo dopušča zakon, je spletni portal z vsemi svojimi vsebinami in storitvami ponujen »kot je« brez kakršnihkoli jamstev, izrecnih ali domnevanih, med drugim glede točnosti, natančnosti, izčrpnosti podatkov. Uporabnik se tako strinja, da prevzema popolnoma vsa tveganja v zvezi z uporabo spletnega portala. MB MEDIA si pridržuje pravico kadarkoli prenehati z zagotavljanjem katerihkoli ali vseh vsebin in/ali storitev, dostopnih na spletnem portalu, prav tako si MB MEDIA pridržuje pravico, da ne bo zagotavljal vzdrževanja storitev in/ali vsebin. Uporabnik je tako seznanjen in sprejema, da je lahko dostop do katerekoli vsebine in/ali storitev na spletnem portalu kadarkoli prekinjen ali onemogočen in da je v zvezi s tem izključena kakršnakoli odgovornost družbe MB MEDIA. MB MEDIA prav tako odklanja odgovornost za kakršnokoli vsebino tretjih oseb, do katere lahko uporabniki dostopajo prek spletnega portala. V primeru, če uporabnik na spletnem portalu opazi neprimerno vsebino, v nasprotju s temi splošnimi pogoji, je dolžan to sporočiti družbi MB MEDIA. MB MEDIA ne prevzema nikakršne odgovornosti za mnenja in stališča tretjih oseb, izražena na spletnem portalu. Uporabniki s svojimi zapisi ne izražajo mnenj ali stališč uredništva ali z uredništvom povezanih fizičnih ali pravnih oseb.

Hipertekstovne povezave

Ta spletni portal lahko omogoča povezavo z drugimi spletnimi stranmi, tako da uporabniku omogoči, da zapusti ta spletni portal in si ogleda material v lasti tretje osebe, ali da material v lasti tretje osebe prenese na ta spletni portal s pomočjo “obratnih” hipertekstovnih povezav (v nadaljevanju: povezane spletne strani). MB MEDIA ni upravičen spreminjati, posodabljati ali preverjati vsebine na povezanih spletnih straneh. Dejstvo, da MB MEDIA nudi povezavo z določeno spletno stranjo, ne vključuje nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali povezave v zvezi s to stranjo, njenimi lastniki ali ponudniki. Uporaba informacij s spleta in zanašanje na te informacije prinašajo določena tveganja, zato vas pozivamo, da se s temi tveganji dobro seznanite, preden se zanesete na tovrstne informacije iz povezanih strani, jih uporabite ali pridobivate.

Spoštovanje ostalih uporabnikov

Uporabnik se prav tako zavezuje, da pri uporabi spletni portal ne bo pridobival, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov. Prav tako se zavezuje, da ne bo vznemirjal ali motil drugih uporabnikov pri njihovi uporabi spletnega portala.

Kršitve uporabnikov

MB MEDIA si pridržuje pravico do blokiranja uporabniških imen uporabnikov, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, ali pri uporabi spletnega portala na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo te splošne pogoje uporabe. Spletnega portala ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil spletnemu mestu ali podjetju MB MEDIA.

V primeru kršitve teh splošnih pogojev uporabe ali veljavne zakonodaje se lahko MB MEDIA odloči za eno ali več sankcij zoper uporabnika. Sankcij za uporabnike je več vrst: opozorilo, začasna prepoved objavljanja, trajna prepoved objavljanja in blokiranje uporabniškega imena. MB MEDIA lahko uporabnika tudi naznani pristojnim organom. MB MEDIA se lahko v primeru kršitve teh splošnih pogojev uporabe po lastni presoji in po prostem preudarku sam odloči glede vrste sankcije. MB MEDIA svoje odločitve ni dolžan pojasnjevati.

Nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglašajo s temi objavljenimi pravili. Sporočeni osnovni podatki nagrajenca (ime, priimek in naslov) ter davčna številka so pogoj za prejetje nagrade. Za mladoletne nagrajence izpolnijo in podpišejo izjavo o strinjanju za koriščenje nagrade starši oziroma zakoniti zastopniki. Podrobnejša navodila o prejetju nagrade bodo nagrajencu sporočena skupaj z obvestilom o nagradi. V nagradnem znesku niso vključene vse davčne obveznosti. Nagrajenec mora pred prevzemom nagrade, ki je višja od zneska 60 €, poravnati znesek akontacije dohodnine (davek od osebnih prejemkov) v skladu s prvim odstavkom 126. člena ZDOH-2. Izplačevalec nagrade (podjetje, ki nagrado v konkretnem primeru podarja) je odgovoren za plačilo vseh davčnih obveznosti in predložitev predpisanih obrazcev na DURS. Nagrajenci morajo pred izročitvijo nagrad podeljevalcu nagrade predložiti potrdilo o svoji davčni številki. Predložitev potrdila je pogoj za izročitev nagrad.

Nagrad ni možno zamenjati za drugo blago ali storitev in niso izplačljive v gotovini. Vsak glasovalec v nagradni igri je lahko izžreban samo enkrat. V primeru, da je nekdo izžreban dvakrat, se druge nagrade le-temu ne podeli, ampak se žrebanje ponovi.

Do nagrad niso upravičeni vsi zaposleni in zunanji sodelavci podjetja MB MEDIA, vključno z njihovimi ožjimi sorodniki.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 68/2004). Organizator se zavezuje, da bo skrbno in skladno z zakonodajo varoval podatke udeležencev.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju, da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so IME, PRIIMEK in KRAJ BIVANJA, objavijo v medijih organizatorja. S sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da podjetje MB MEDIA, njegove osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za naslednje namene: statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in zbiranje naročil. Osebne podatke lahko obdeluje neomejeno oziroma do preklica udeleženčeve pisne privolitve.

Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi imena nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitne podelitve nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov podelitve v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku organizatorju nagrajencem ni treba plačati.
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. Organizator bo o vseh spremembah in novostih akcije sproti obveščal udeležence nagradne igre.

Žrebanje poteka v navzočnosti komisije, ki jo sestavljajo tri osebe. Dve sta sodelavca v podjetju organizatorja, tretja oseba je lahko tudi zunanji sodelavec oziroma sodelavka. Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, in seznam izžrebancev se shranijo, organizator pa bo nagrajence obvestil. Žreb komisije je dokončen in pritožba nanj ni možna.

Če organizator zazna zlorabo glasovanja, ima pravico udeleženca diskvalificirati.

Objava popravka

Po Zakonu o medijih se je mogoče na članek ali prispevek odzvati na dva načina: s popravkom ali odgovorom. Popravek je zanikanje oz. popravljanje napačnih dejstev oz. prikaz drugih nasprotnih dejstev in okoliščin, s katerim se izpodbija oziroma bistveno dopolnjuje navedbe v prvotno objavljenem besedilu. Z odgovorom se navedbe o dejstvih in podatkih v objavljeni informaciji z dokazljivimi navedbami zanikajo, bistveno popravljajo ali bistveno dopolnjujejo. Tovrstna besedila bomo objavili v rubriki Vaša pošta.

Pri popravku oz. prikazu nasprotnih dejstev ali pri odgovoru morate dodati:

· naslov članka, na katerega se nanaša vaše besedilo,

· datum objave članka , na katerega se nanaša vaše besedilo,

· naslov popravka, prikaza nasprotnih dejstev ali odgovora (v nasprotnem primeru ga določi pooblaščena oseba uredništva),

· svoj naslov in zlasti telefonsko številko (za takojšnjo razrešitev morebitnih nejasnosti).

· svoj podpis (s pooblastilom, če pošiljatelj ni direktor).

Zahtevo po popravku je priporočljivo poslati po priporočeni pošti ali jo dostaviti osebno.

Zahtevo lahko pošljete najpozneje v 30 dneh od objave članka, na katerega se zahteva nanaša, oziroma v 30 dneh od dneva, ko ste izvedeli za objavo, če zanjo iz objektivnih razlogov niste mogli izvedeti v okviru danega roka. V 24 urah od prejema vašega besedila vas bo pooblaščena oseba uredništva obvestila, kdaj bo besedilo objavljeno. Objavo lahko tudi zavrnemo. O odločitvi vas bomo obvestili s priporočeno pošiljko, ki bo oddana do konca delovnega dne, v katerem se izteče 24-urni rok (ob izteku tega roka na nedelovni dan se priporočena pošiljka odda do konca naslednjega delovnega dne). Delovni čas uredništva je od ponedeljka do petka od 9.00 do 16.00 ure.

Vaš popravek oz. prikaz nasprotnih dejstev ali odgovor bomo objavili najpozneje v naslednji številki revije Kužek, na spletni strani pa v 48 urah.

Naslov, na katerega lahko pošljete svoje zahteve:

MB MEDIA
Uredništvo Kužek
Prežihova ulica 5
3310 Žalec

Pri prikazu nasprotnih dejstev bomo upravičenost objave presojali po Zakonu o medijih in profesionalnih novinarskih standardih. Žaljivih besedil in besedil, nesorazmerno daljših od prvotno objavljenega članka, ali dela članka ne bomo objavljali.


Uredništvo ne odgovarja za vsebine, ki so navedene v oglasnih sporočilih. V reviji so podana mnenja avtorjev, uredništvo za pravilnost njihovih mnenj ne odgovarja.