Oglasnik

Dobrodošli v Kužkovem oglasniku! Oglasnik je namenjen vsem registriranim uporabnikom, ki lahko v njem brezplačno objavljajo in urejajo svoje oglase.

Prosimo, da oglase razvrščate v kategorije v katere spadajo, ter da ste pri navajanju podatkov pošteni in korektni. Ne podpiramo preprodaje psov brez rodovnika kot pasemskih psov. Navajajte dejanske cene in se držite pravil dostojne komunikacije z drugimi uporabniki. Pridržujemo si pravico do izbrisa oglasov, za katere bomo ocenili, da neprimerni ali zavajujoči.