Fotografski natečaj Ljubiteljev pasme Jack Russell Terier 2014 “POLETNE NORČIJE”

cover

S podporo revije Kužek se je danes pričel nov fotografski natečaj ljubiteljev pasme Jack Russel Terier z naslovom “POLETNE NORČIJE”. Spodaj so navedena vsa potrebna navodila za sodelovanje.

PRAVILA IN POGOJI

1. Organizator fotografskega natečaja 2014, z naslovom: »Poletne norčije« (v nadaljevanju foto natečaj) je facebook skupina Ljubitelji pasme Jack Russell Terier

2. Tema oziroma naslov foto natečaja je »Poletne norčije«, kar pomeni, da mora biti za sodelovanje v natečaju fotografija psa pasme Jack Russell Terrier ali Parson Russell Terrier (rodovniški ali ne-rodovniški predstavniki teh dveh pasem). Tematika fotografije je poletna (izlet v gorah, na morju, doma na vrtu…), se pravi, da mora biti fotografija posneta v poletnem letnem času (junij, julij, avgust).

3. Na foto natečaju lahko sodeluje vsaka polnoletna fizična ali pravna oseba, ki se amatersko ali profesionalno ukvarja s fotografijo. V kolikor želi sodelovati mladoletna oseba, mora priložiti izjavo staršev ali zakonitega zastopnika, da je fotografija res mladoletnikovo avtorsko delo in da dovoljujejo uporabo fotografije v sklopu foto natečaja.

4. V foto natečaju lahko vsak sodeluje z dvema (2) fotografijama, ki morata biti posneti z digitalnim fotoaparatom. Digitalne korekture fotografije so dovoljene.

5. Za sodelovanje v foto natečaju je potrebno fotografije poslati na elektronski naslov ljubitelji.jrt@gmail.com z zadevo: Za foto natečaj 2014. Fotografije s katerimi želite sodelovati v foto natečaju morajo biti poslane na navedeni elektronski naslov do vključno z 31.08.2014. Ob poslani fotografiji mora avtor navesti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonsko številko in datum rojstva) in morebiten opis fotografije.

Fotografije objavljene na zidu facebook skupine NE bodo vključene v foto natečaj!

6. S poslano popolno prijavo in poslano fotografijo se avtor zavezuje, da so fotografije njegovo avtorsko delo. V kolikor se izkaže, da udeleženec foto natečaja ni avtor fotografije, je diskvalificiran iz sodelovanja na foto natečaju. In če bo za fotografijo, ki ni njegovo avtorsko delo že prejel nagrado, bo moral le to nemudoma vrniti v takšni obliki kot jo je prejel.

7. Poslane fotografije ostanejo v trajni lasti organizatorja, ki si prav tako pridržuje pravice, da fotografije prispele na natečaj uporabi v promocijske namene skupine Ljubitelji pasme Jack Russell Terrier.

8. Ocenjevanje fotografij:
Vse fotografije, ki bodo prispele do 31.8.2014 bodo enotno objavljene do 6.9.2013 na facebook strani skupine v albumu z naslovom Foto natečaj Poletne norčije. Vsaka fotografija bo označena z zaporedno številko, ki jo določi organizator in NE z imenom in priimkom avtorja. Fotografije bo nato ocenila tričlanska komisija in izbrala pet najboljših, katere bodo nagrajene. Število »všečkov« ne bo vplivalo na odločitev komisije.

9. Tričlansko komisijo sestavljajo:
Maruša Uranjek – ustanoviteljica facebook skupine Ljubitelji pasme Jack Russell Terrier
Dejan Tasič – Predstavnik podjetja DJ Don d.o.o.
Matic Kuder – profesionalni fotograf

Organizator članom komisije ne posreduje imena avtorjev fotografij, pač pa le fotografije z danimi zaporednimi številkami. Člani komisije in njihovi ožji družinski člani ne smejo sodelovati v foto natečaju.

Komisija bo fotografije ocenjevala po naslednjih kriterijih:

– skladnost fotografskih motivov z razpisano temo – estetska vrednost fotografije
– inovativnost ter izvirnost

Odločitev komisije je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti.

10. Zmagovalne fotografije bodo objavljene 10.9.2014 na zidu facebook skupine Ljubitelji pasme Jack Russell Terrier, skupaj z imenom, priimkom in naslovom avtorja.

11. Nagrade:
1. Mesto: Hrana FISH4DOGS Finest Salmon 1.5kg

Pasji priboljški FISH4DOGS Sea Jerky

Profesionalni portretni photosession z vašim kužkom

Letna naročnina na revijo KUŽEK

2. Mesto: Hrana FISH4DOGS Finest Salmon 1.5kg Pasji priboljški FISH4DOGS Sea Jerky

Trenutna številka revije KUŽEK

3. Mesto: Hrana FISH4DOGS Finest Salmon 1.5kg

Pasji priboljški FISH4DOGS Sea Jerky

Trenutna številka revije KUŽEK

4. Mesto: Hrana FISH4DOGS Ocean White Fish 1.5kg Pasji priboljški FISH4DOGS Sea Jerky

5. Mesto: Hrana FISH4DOGS Ocean White Fish 1.5kg Pasji priboljški FISH4DOGS Sea Jerky

12. Nagrajenci bodo o rezultatih natečaja obveščeni po elektronski pošti ali po telefonu, nagrade pa bodo prejeli po pošti ali prevzeli sami, v dogovoru z organizatorjem foto natečaja in sponzorji.

13. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev, glede na udeležbo foto natečaja in odpovedi foto natečaja v primeru premajhne udeležbe.

14. Sodelujoči se s prijavo na foto natečaj strinjajo s pravili foto natečaja.

unnamed